Selecteer een pagina

blog

Jeugdarts in coronatijd

door | 4 april 2020

Zoals voor zovelen is ook mijn dagelijks leven behoorlijk veranderd door de komst van het coronavirus. Zowel thuis als in mijn werk als jeugdarts.

Thuis hebben we drie schoolgaande jongens die nu niet naar school gaan. Zoals voor iedereen is dat lastig, maar we hebben de boel aardig op de rit. De jongens houden zich redelijk goed aan de regels, ook als ze buiten zijn. Ze spelen niet in grote groepen, en als iemand begint te klieren gaan ze naar binnen. Mijn man en ik hebben allebei vitale beroepen. De kinderen weten heel goed: papa en mama moeten nu niet ziek worden. Daar houden ze goed rekening mee.

Op mijn werk bij de GGD Gelderland Midden volgen we nu al drie weken een soort corona-scenario, zoals overal in de jeugdgezondheidszorg. In het begin maakte iedereen zijn eigen plannen, inmiddels is er veelvuldig overleg en afstemming, zowel lokaal als landelijk vanuit het RIVM, de AJN en GGD GHOR.

Bij mijn GGD werken we nu met een duidelijk prioriteitenplan. Doel is zo min mogelijk live contact tussen medewerkers en niet-medewerkers om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dus zo weinig mogelijk huisbezoeken, geen gezinsleden mee naar het consultatiebureau en bij klachten in het gezin blijft iedereen thuis. Alle ouders die niet kunnen of mogen komen worden door ons gebeld.

Ouders zijn blij
dat ze mogen blijven
komen op het
consultatiebureau 

Het belangrijkste doel van ons prioriteitenplan is dat we de basis van de preventieve jeugdgezondheidszorg in ons gebied in stand houden. Zo heeft de zorg voor de jonge baby’s voorrang. Dus het kennismakingsconsult 2 weken na de geboorte gaat altijd door, zij het telefonisch. Ook het medisch onderzoek na 4 weken door de jeugdarts op het consultatiebureau slaan we niet over.

De gehoorscreening is uitgesteld, maar de hielprik bij de mensen thuis gaat wel altijd door. Hetzelfde geldt voor de vaccinaties die we niet kunnen uitstellen. Dat zijn ze bijna allemaal. Ook de kinkhoestvaccinatie voor aanstaande moeders wordt niet uitgesteld.

Het gaat me aardig goed af om te functioneren in deze crisis. Er is een nieuw doel, namelijk zorgen dat het zorgstelsel niet ontwricht raakt. Dus we richten ons als jeugdartsen op de belangrijkste taken en de meest acute problemen. Dat vereist anders denken dan normaal en keuzes maken die je normaal niet maakt, ook al zijn de werkafspraken nog zo gedetailleerd omschreven. Ik heb er geen moeite mee om dan toch de knoop door te hakken. Dan hoor ik mezelf als een soort rijdende rechter zeggen: dit is mijn beslissing, hier moet u het mee doen.

Over een aantal kinderen in het land maak ik me wel zorgen. Zoals de kinderen die thuis niet veilig zijn of die in armoede leven. En ik hoop dat er niet veel kinderen zijn die hun vaccinaties niet krijgen omdat hun ouders de afspraak bij de GGD afzeggen. Je moet er toch niet aan denken dat we straks het coronavirus kwijt zijn, maar er kinkhoest en mazelen voor terugkrijgen…

Trots op al die
veerkrachtige ouders
voor wie het nu
zo’n heftige tijd is 

Op mijn eigen locatie komt het afzeggen van afspraken gelukkig niet veel voor. Het RIVM heeft ons wel gevraagd ouders er op te blijven wijzen dat het rijksvaccinatieprogramma gewoon doorgaat. Ouders hoeven niet bang te zijn dat hun kind het coronavirus oploopt op het consultatiebureau. Het is hier veilig, en veel minder druk dan anders door alle beperkende maatregelen.

Ik vind het mooi om te zien hoe veerkrachtig ons zorgstelsel is. Moet je kijken wat we allemaal kunnen als het erop aan komt! En mooi om te zien dat de jeugdgezondheidszorg erin slaagt, ondanks alles, toch goede preventieve zorg te blijven leveren. Juist door in contact te blijven met ouders en samen met hen te blijven optrekken. Ze zijn blij dat ze mogen blijven komen voor de prikken, het meten en het wegen. En ouders die niet mogen komen zijn ook blij omdat we wél bellen.

Trots op onze jeugdgezondheidzorg, en op al die veerkrachtige ouders voor wie het nu zo’n heftige tijd is. Samen slaan we ons er doorheen!

 

Over dvk-opinie.nl…


Henrike ter Horst is jeugdarts KNMG bij GGD Gelderland Midden en actief AJN-lid.