Selecteer een pagina

blog

Leerkrachten, houd alstublieft de kinderen in beeld!

door | 16 december 2020

Toch de scholen weer dicht, ook het basisonderwijs. En zelfs het speciaal basisonderwijs, waar de kinderen zitten met extra behoefte aan zorg en aandacht.

Het zal nodig zijn, dacht ik aanvankelijk, toen ik mijn kinderen ophaalde op een druk schoolplein. Kennelijk zijn de besmettingscijfers zo verslechterd, ook op school, dat het kabinet nu niet anders kan dan het laatste redmiddel inzetten door ook de basisscholen te sluiten. Een dramatisch besluit, waarin zelfs de hoogste alarmfase van de bekende routekaart niet voorzag. Maar toen bleek dat de basisscholen gesloten worden om ouders thuis te houden, sloeg mijn stemming om.

Het OMT bleek het kabinet te hebben geadviseerd hard in te grijpen, maar had het sluiten van het basisonderwijs daarbij niet expliciet genoemd. Noch het OMT-advies, noch de nieuwste weekcijfers van het RIVM gaven aan dat basisscholen nu ineens wèl een belangrijke rol spelen in de verspreiding van het virus en dat sluiting dus de ‘R’ substantieel naar beneden brengt. Minister De Jonge erkende dat ook: de sluiting is vooral bedoeld om ouders thuis te houden en niet te laten samenkomen op schoolplein en werkplek. Doelen die ook op een andere manier te bereiken zijn, zonder dat jonge kinderen er de dupe van worden.

Net als negen maanden geleden is ook nu de beslissing om de basisscholen te sluiten overhaast genomen 

Natuurlijk, we moeten snel van dat rottige virus af, dat is ook voor de jongste kinderen het beste. De druk op de zorg wordt te groot en een ‘R’ van 1,24 is echt veel te hoog. Bovendien neemt de druk op de gezinnen ook steeds meer toe. Maar net als negen maanden geleden is ook nu de beslissing om de basisscholen te sluiten overhaast genomen, zonder rekening te houden met de belangen van de kinderen. We zullen die fout niet opnieuw maken, zie minister De Jonge in september nog. En toch gebeurt het.

We weten wat de gevolgen zullen zijn van dit besluit. Nog meer leerachterstanden, nog meer lichamelijke en mentale problemen, meer kinderen die buiten beeld raken, meer stress-situaties thuis, meer onveiligheid in veel gezinnen. Een hoge prijs voor een groep die zelf niet ziek wordt van het virus maar wel schade oploopt door de maatregelen ertegen. Een groep van 1,4 miljoen kinderen die we horen te beschermen omdat zij zelf niet voor zichzelf kunnen opkomen.

De school is veel meer dan een plek om les te krijgen. Het is hùn wereld, die mag je niet zomaar afpakken 

Wat mij stoort is dat het kabinet er kennelijk toch niet van doordrongen is dat school voor kinderen veel meer is dan een plek om les te ontvangen. School is de plek waar kinderen zich ontwikkelen in sociaal en emotioneel opzicht, de plek die structuur en veiligheid biedt, de plek waar kinderen leren omgaan met elkaar en met volwassenen. Het is hùn wereld, die mag je niet zomaar van ze afpakken.

En doe je dat toch, omdat je het onvermijdelijk vindt, doe het dan doordacht. Het is wat dat betreft jammer dat het kabinet niet heeft geleerd van de schoolsluiting in maart, die ook halsoverkop werd afgekondigd. Met als gevolg dat leerkrachten met een knoop in de maag afscheid namen van die kinderen van wie ze wisten dat ze de school eigenlijk geen dag kunnen missen of waar het thuis niet goed gaat. Zonder te weten wanneer ze deze kinderen weer zouden zien en hoe het tijdens de lockdown met ze gaat.

Leerkrachten, breng alsnog in kaart welke kinderen minder lockdownproof zijn en houd contact met ze 

Net als in het voorjaar blijft ook nu de school open voor kinderen in kwetsbare situaties. Maar welke kinderen zijn dat precies? Opnieuw hebben leerkrachten geen tijd gehad om deze kinderen in beeld te brengen en zicht te krijgen op hun thuissituatie. De scholen zijn al dicht, er is geen tijd geweest kinderen goed voor te bereiden op vijf weken thuis en met ze af te spreken hoe contact te houden. Het is misschien wel de belangrijkste functie van school, na onderwijs, dat kinderen in beeld zijn, dat leerkrachten weten of kunnen weten hoe het met ze gaat. Die functie valt nu voor een groot aantal kinderen weg.

Het beste zou zijn als het kabinet dit inziet en op haar besluit terugkomt. Helaas is dat nog niet gebeurd.

Hoe kunnen we de schade beperken?

Aan leerkrachten doe ik een oproep: probeer nu alsnog in kaart te brengen welke kinderen wel en niet bestand zijn tegen vijf weken zonder school. Welke kinderen zijn volgens u minder lockdownproof? Neem deze week nog contact met ze op en stel ze de volgende 3 vragen:

– Wat doet het met je dat je vijf weken niet naar school kunt?

– Hoe is het thuis?

– Wie zijn er voor je als het even niet gaat?

Ik hoop dat we met z’n allen in de eerste dagen van het nieuwe jaar het onheil alsnog kunnen afwenden 

En verder hoop ik van harte dat we met z’n allen in de eerste dagen van het nieuwe jaar het onheil alsnog kunnen afwenden. Als de cijfers dan dalen, moeten de basisscholen meteen weer open. Met een samenklonterverbod voor op het schoolplein en een werkplekverbod voor ouders die net zo goed thuis kunnen werken.

Deze 1,4 miljoen kinderen verdienen prioriteit! Geef ze de plek weer terug die ze juist nu zo hard nodig hebben.

 

Over dvk-opinie.nl…


Brita de Jong- van Kempen is kinderarts sociale pediatrie in het Medisch Centrum Leeuwarden en jeugdarts.

 

Gerelateerd:

Sluit de scholen alleen als niets anders helpt

opinieNet als het virus laait ook de discussie over een landelijke scholensluiting telkens weer op. Vorige week ging het over een week extra kerstvakantie met thuisonderwijs voor alle scholieren, om zo de landelijke besmettingscijfers flink terug te dringen. De...

Alle hens aan dek voor een open toekomst voor ieder kind

opinieKinder- en jeugdartsen doen een maatschappelijke oproep Niet het virus zelf, maar de strijd ertegen treft kinderen hard. Wereldwijd, maar ook in Nederland, blijkt uit een analyse van kinder- en jeugdartsen. Een deel van de schade is te voorkomen als er meer...

Hoe veilig is de virtuele school?

blogSprinter Usain Bolt zou er trots op zijn geweest. Na hun sluiting begin maart tuigden de Nederlandse scholen binnen enkele dagen een compleet online onderwijssysteem op. Een prestatie van formaat! Als ouder van twee kinderen van 8 en 6 was ik ongelooflijk blij dat...

Kwetsbare kinderen: buiten beeld en geen escape

blogIk ben kinderarts en jeugdarts, maar ik zie in mijn werk bijna geen kinderen meer. In verband met corona spreken we in het Medisch Centrum Leeuwarden ouders en kinderen voornamelijk via de telefoon in plaats van in de polikliniek. Thuis zie ik mijn twee dochters...